INNER ECOLOGY AND TRANSPERSONAL EDUCATION 21st Eurotas Conference, European Transpersonal Conference
TALLINN ESTONIA 22nd – 26th September 2021

“Üks siiras noor mees küsis kord Lakota šamaanilt nimega Wallace Black Elk (Must Hirv), mida meie saame teha maa tervendamiseks. Ta vastas sedasi: “ Meie ei pea Maad tervendama; ta suudab seda ise teha. Kõik mida meie teha saame, on lihtsalt lõpetada tema haigeks tegemine.” Sellele lihtsale tõele ma lisaks, et maa saab ka meid tervendada…”

Eliot Cowan, from “Plant Spirit Medicine”

Emake Maa karjub ja meie teeme meeleavaldusi valitsuste vastu, et need midagi ette võtaks.

Võib-olla oleks aeg vaadata sissepoole, meie inimlikku ökoloogiasse, mida Emake Maa proovib meile peegeldada. On aeg luua meie oma sisemine tasakaal, saada teadlikuks meie tunnetest ja lahendamata muredest, mida me võib-olla projekteerime alateadlikult meid ümbritsevale.

See protsess saab alata sellega, mida me nimetame transpersonaalseks hariduseks.

https://eurotas.org/department-of-education/

Abraham Maslow ütles, et pärast eneseteostust on järgmine samm aidata teisi eneseteostamisel. Haridus on kõige tähtsam tööriist selle juures, millise maailma me tahame endast maha jätta tulevastele põlvedele.

Transpersonaalse hariduse sihid:

Transpersonaalne haridus on olemise viis, kuna õpetus algab sünnist ja lõppeb surmaga.

Eesmärgiks on saavutada väljapaistmatu isefunktsioneeriv ja isereguleeruv süsteem, mis muutub ja areneb vastavalt sisemisele ja välisele vajadusele. Selle saavutamiseks on meil välja töötatud valmisoleku mudel, mis hõlmab kvalifikatsiooni, motivatsiooni, intuitsiooni, orientatsiooni, erudatsiooni, kuuluvust, stiili ja tervist.

Meie mureks on meie laste tulevik ja nende heaolu täiesti uues maailmas, mis muutub kiiremini kui kunagi varem.

Meie praegune elustiil tõmbab maailma ressurssidest kuivaks ja kellegil pole tegelikku lahendust selleks, kuidas saada hakkama tulevaste muutuste ja väljakutsetega. Väga oluline on luua musternäidis jätkusuutlikust ühiskonnast, mille südames on “tuleviku kool”. See on kool, kus isik võib
saada sotsiaalselt, emotsionaalselt, finantsiliselt, virtuaalselt, kultuuriliselt, intellektuaalselt, füüsiliselt ja spirituaalselt iseseisvaks või ühe sõnaga – VABAKS. Inimese õpetus algab sünnihetkest ja see lõpeb alles surmaga. See on terve elu pikkune jada erinevatest õpikogemustest, millega me elu jooksul kokku puutume.

Et me saaksime luua realistliku ja vastuvõetava tulevikuõppe mudeli, on meil vaja sünteesida kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt järgmist sisendit:

  1. õpilase ootusest, kuidas ja mida ta tahab õppida;
  2. õpetaja ootusest, kuidas ja mida ta tahab õpetada;
  3. lapsevanema ootusest, nende lapse ideaalsest tasemest pärast kooliminekut;
  4. mindfulness õpetusest alates lasteaiast, tunnete jagamisest ja lootusest luua süsteem, mis tugineb koostööle, mitte võistlusele;
  5. ühiskonna juhtide arvamusest tuleviku vajalike pädevuste prognoosimiste kohta.

Et mõista õppimist kui tegevust, nähtust ja protsessi, peame me arendame seda edasi kui erinevate tegevuste summa, milleks on näiteks eksperimenteerimine, uurimistööd, õpetamine, õppimine,
mäng, loomine, töötamine, analüüsimine, sünteesimine, avastamine, formuleerimine, otsimine, juhtimine, matkimine, koostöö ja kommunikeerumine. On oluline rõhutada, et iga tegevusega
kaasneb hulk teisi tegevusi süsteemis.

Transpersonaalse hariduse süsteem julgustab noori inimesi väljendama oma hariduslikke ja emotsionaalseid vajadusi ning kaasama lapsevanemaid ja perekondi haridusprotsessis.

Me oleme avatud aruteludele, uutele ideedele ja ettepanekutele!

Ümarlauad

Erinevad ümarlaua arutelud, millest igal hommikul valida.

Peaesinejate loengud

Erinev teema igal hommikul tipptasemel esinejatega.

Kogemuslikud Töötoad

Füüsilised, sensoorsed kunstilised ja emotsionaalsed avastused.

Kohtumiste vahepeal

Kollektiivse intelligentsi protsessid, praktikad ja vestlused.