EDTR

Esitlus: Töötuba, mida viivad läbi

Regina U. Hess, PhD, Holland, EDTR-i asutajaliige ja esinaine, Eurotase sekretär
Pier-Luigi Lattuada, PhD, Itaalia, EDTR-i põhiliige, Eurotase president
Lindy McMullin, PhD, Kreeka, EDTR-I asutajaliige, Eurotase uudiskirja toimetaja

Pealkiri:

Kõrgem transpersonaalne haridus, teadustöö ja selle avaldamine. Üleskutse tulevatele põlvedele ja neile, kes on südames noored.

EUROTAS-e transpersonaalsete uuringute osakonna (EDTR) algatus

Interaktiivne koosloomise töötuba

Sisu kokkuvõte: Elu on metafooriliselt väljendudes kõrgem haridus, teadustöö ja selle avaldamine. Ent kui põnev oleks kaasa aidata transpersonaalse psühholoogia ja sellega seotud interdistsiplinaarsete valdkondade arendamisele teadustöö, selle avaldamise ja praktika abil? Kui valid oma magistri- või doktoritöö jaoks teema, mis sellele kaasa aitab, siis aitab see viia meie valdkonna ja selle praktiseerimise väljaspoole akadeemilisi valdkondi, rahva hulka, kus see aitab maailma paremaks muuta. Sisemine ökoloogia ja transpersonaalne haridus kutsuvad üles looma muutuvas süsteemis mitmekesisust, sõltumatust ja tasakaalu. Me kutsume üles oma häält leidma ja võtma vastutus aidata kaasa mistahes viisil, kuidas see üleskutse teid kõnetab, ja istutada seemned, millest sünnib hiljem lõputult teid ja võimalusi.

Töötoa esimeses osas jagame oma kogemusi, tuues näiteid oma teekondadest ja sellest, kuidas oleme õpetanud transpersonaalset psühholoogiat üle kogu maailma erinevates akadeemilistes asutustes ja toetanud erinevaid lähenemisi, lähtudes oma konkreetsetest uurimisvaldkondadest. Näited on järgmised: silla loomine psühhedeelilise teaduse ja transpersonaalse psühholoogia vahel, keskendudes traumateadlikule ja intiimsusekesksele süvaökoloogilisele / jumaliku naiselikkuse / põlisele lähenemisele ja kehastusele (Hess); biotransenergeetikale teoorias, teadustöös ja praktikas ning enamgi (Lattuada); ja takistuste ületamine tavaülikoolides ning töö psühhodraama ja holismiga (McMullin); individuaalsel, kollektiivsel, põlvkonnaülesel ja kultuuriülesel tasandil.
Töötoa teises osas, mis eeldab osalejatelt kaasarääkimist ja koosloomist, töötame avatud gruppi protsessi meetoditega, et uurida ühiselt vajadusi ja visioone, keskendudes sellele, kuidas neid tulevase transpersonaalse uurimistöö kaudu väljendada. Vaatleme „südames noori“ kui globaalset manifestatsiooni – egokesksest Maa-kesksele –, taastades oma juured ja põlvnemise ning liikudes uude ajastusse, kus elame kõigega tasakaalus ja harmoonias.