Ettepaneku tegemine

Ettepaneku tegemine loengu, ümarlaua või töötoa läbiviimiseks

jpg, png, gif, maksimaalselt 1 MB
kuni 1000 märki
kuni 500 märki