Harris Friedman

Transpersonaalne psühholoog

Esitlus: Loeng

Pealkiri: Transpersonaalse psühholoogia teadus: juhtides peavoolu psühholoogiat

Sisu kokkuvõte: Transpersonaalne psühholoogia on ainulaadne selle poolest, et suudab tegeleda kaugeleulatuvate kontseptsioonidega andmete kaudu, mitte ei tugine pelgalt usule, mis tuleneb traditsioonidest või mingist muust autoriteedist. Teadus on olemuselt antidogmaatiline, kuna käegakatsutavad tõendid jäävad arvamustega võrreldes peale. Paljud, kes on huvitatud transpersonaalse psühholoogiaga seonduvast teadustööst, usuvad, et see on vajalik ainult transpersonaalse psühholoogia legitiimsuse tõendamiseks, ent kõneleja leiab, et transpersonaalne psühholoogia ei peaks ainult peavoolu psühholoogia ees oma olemasolu õigustada, vaid hoopiski paljastama kitsaskohti peavoolu psühholoogia lähenemiste juures ja näitama paremaid viise, kuidas tegeleda sellega, mis tähendab tõeliselt inimeseks olemine.  See hõlmab ka inimese nägemist sügavamatel ja laiematel viisidel, mis ei piirdu personaalsega, vaid hõlmavad ka transpersonaalset lähenemist. Kõneleja toob sellise lähenemise näiteks oma teadustöö transpersonaalsest eneseavardamisest.

Riik: USA