Helena Daly

Praktik, vaimne ja psühholoogiline hooldus haiglas ja palliatiivses hoolduses

Esitlus: Loeng

Pealkiri: Unenäod, nägemused ja kohtumised surivoodil: psühholoogiline ja spirituaalne väärtus, mis kaasneb töötamisel nähtuslike kogemustega elu lõpus

Sisu kokkuvõte: Elu lõpu kogemused, näiteks surmaeelsed unenäod, ärkvel olekus nähtud nägemused ja kohtumised surivoodil on nähtuslikud kogemused, mida on läbi ajaloo eri kultuurides aastatuhandeid dokumenteeritud ning nende mõju surevale inimesele ja tema lähedastele on teadaolevalt sügavalt tähenduslik. Nähtuslikud kogemused leiavad tavaliselt aset kas unes, reeglina sügavas une faasis, hetkedel magamise ja ärkamise vahel ning kui surm juba lähemale jõuab, siis ka ärkvel olles.

Sellised transpersonaalseid kogemusi kiputakse hospiitsides ja palliatiivses ravis eirama ning teadus- ja meditsiiniringkondades alahindama. Tänapäevases meditsiinimaailmas rõhutatakse selliseid kogemusi harva – reeglina neid eiratakse ja tõlgendatakse vääralt. Selle tulemusel ei ole neid olulisi ja sügavalt spirituaalseid kogemusi, millel on märkimisväärne kliiniline, hariduslik ja teraapiline tähendus, kliinilises kirjanduses, hariduses ja praktikas suures osas üldse mitte käsitletud.

Surmaga silmitsi seistes tulevad tihti esile erinevad transpersonaalsed/arhetüüpsed unenäod, mille kaudu saadetakse sõnumeid ja sümboleid, mis tähistavad surma. Kuna sellised unenäod on prekognitiivsed ja neis on sügavalt peegeldavad omadused, on neil ennustav väärtus, mis annab märku surma lähenemisest. Seega on sellel unenägude erilisel kategoorial tähtis funktsioon: need aitavad inimest psühholoogiliselt ja spirituaalselt surmaks ette valmistada, aidates tal nii rahulikult surra.

Oma artiklis soovin suurendada teadlikkust surmaeelsetest unenägudest ning nendega seotud nähtumuslikest kogemustest, mis suremise protsessis aset leiavad, ja saada aru nende psühholoogilisest ja spirituaalsest väärtusest. Selleks käsitlen takistusi, mis ei luba meil elu lõpu nähtusi ning nende kliinilist ja teraapilist väärtust mõista. Esitan holistilisema ja dimensioonilise lähenemise, lootuses näidata, kui oluline on neid tähtsaid kogemusi hospiitsravi tuleviku mudelis austada ja integreerida. Selle arusaama toetamiseks ja süvendamiseks toetun individuaalsetele kogemustele, mida mulle on antud luba jagada, ja hiljutistele teaduslikule avastustele.

Riik: Iirimaa