Irene Santiago

Psühholoog ja psühhoterapeut

Esitlus 1: Loeng

Pealkiri: Transpersonaalne kollektiivne nägemus traumast: uus lähenemine trauma käsitlusele

Sisu kokkuvõte: Traumat käsitletakse tavaliselt kui isiku individuaalset, privaatset ja intiimset kogemust. Viimastel aastatel on aga hakatud rääkima ka epigeneetikast, põlvkonnaülesest traumast ja isegi kollektiivse alateadvuse rollist trauma juures, mis tähendab, et käsitlus liigub üha lähemale kollektiivsele.
Holotroopilisest transpersonaalsest perspektiivist liigume jumalikkuse poole ning tervendame inimeste kogukonnana oma kollektiivse teadvuse teekonnal olles haavu.

Kollektiivne tervenemise tee võib individuaalsel teekonnal abiks olla, aidates inimesel terveneda, muutuda ja transtsendentsusesse jõuda. Kollektiivne hing, sotsiaalses kehas osalev hing võib terveneda kollektiivsest armastusest ja trauma laiemast mõistmisest.

Transpersonaalne ja transkultuuriline psühhoteraapia annab lähenemised, teekonnad ja tööriistad tegelemaks traumaatiliste kogemustega, mis omakorda lubab meil seda kollektiivset mõõdet omaks võtta. On äärmiselt oluline, et me rajaksime kollektiivsed tervenemise teekonnad, mis lubavad meil tõusta trauma kõrgemale individuaalsest tajumise tasandist.

Esitlus 2: Ümarlaud koos Karina Bertolotto ja Maria Rossi Sideriga.

Pealkiri: Naine transpersonaalses kogukonnas

Sisu kokkuvõte: Selles ümarlauas jagame oma individuaalseid ja kollektiivseid arusaamu selles osas, mis puudutab meie visiooni ja eesmärki suurendada naiste osalust ja nii jumaliku kui igapäevase naiselikkuse esile tõusu transpersonaalses kogukonnas ja ühiskonnas laiemas plaanis. Me usume, et on oluline rõhutada naiste nappi esindatust transpersonaalses kogukonnas ning töötame selle nimel, et siin oleks ka naiste häältele kõlapinda.

Viime läbi kogemuslikke harjutusi ning kõiki osavõtjaid, nii mehi kui naisi, kutsutakse välja tooma ja väljendama oma ainulaadset tunnetust naiselikkusesest ja seda, kuidas nad tunnevad inspiratsiooni aitamaks kaasa meie kollektiivse eesmärgi saavutamisele.

Selle ruumi eesmärk on pöörata sisemine teadlikkus iseendi kui meeste ja naiste suunas, luua kogemuse kaudu ühendus nii jumaliku kui igapäevase naiselikkusega ning jagada ja avastada, kuidas meie indiviididena ja rühmana saaksime oma ideede põhjal tegutseda, seda nii transpersonaalses liikumises kui ka ühiskonnas.

Me soovime, et selleks saaks pidev liikumine transpersonaalses kogukonnas, mis ennast ise määratleb ja areneb vastavalt sellele ainulaadsele missioonile ja eesmärgile, mille on ühiselt seadnud need, kes on selle endale südameasjaks võtnud.

Riik: Hispaania