ITA

Esitlus: Ümarlaud, ITA (International Transpersonal Association, Rahvusvaheline Transpersonaalne Ühing)

ITA direktorite nõukogu esindajad: Zana Marovic, PhD, Lõuna-Aafruka, ITA president; Kiran Kumar Salagame, PhD, India, asepresident; Regina U. Hess, Holland, sekretär; Jeremy Caifang Zhu, PhD, asesekretär, Hiina; Virgina Gawel, MA, Argentina; Elias Capriles, PhD, Hispaania/Venetsueela; Maria Chris Barros, PhD Cand., Brasiilia

Pealkiri: Sisenemine tervenemine ja väline ökoloogia transpersonaalse hariduse kaudu: multikultuursed vaatenurgad

Sisu kokkuvõte: Sisemine ja väline ökoloogia on teineteisest alati lahutamatud olnud. Inimolendid hakkavad „välist“ ökosüsteemi hävitama siis, kui inimese meel kaotab holistilise perspektiivi ja tekib illusioon eraldatud egost, mis võitleb välise ökosüsteemiga.  Selle tervendamiseks peame taastama oma ühenduse sellega, mis on meist suurem, mis tähendab, et peame saama tagasi transpersonaalse perspektiivi. See omakorda toob kaasa (a) ühenduse suurema olemasoluga (b) pühaduse äratundmise ja (c) arusaama rännakust … et me kõik peame selle suurema olemise tajuni jõudmiseks minema rännakule.

Transpersonaalsel haridusel on potentsiaalselt transformeeriv vägi, kuna see toob teadlikkuse, ühenduse ja meist kõrgemal oleva tunnustamise – need on olulised sammud selle suunas, et inimkond saaks Maal jätkusuutlikult ja koostöös elada. Kuid mis on transpersonaalne haridus? Seda terminit võib mõista eri viisidel, millest võiks mainida järgnevaid: teadlikkuse tekitamine omavahelisest sõltuvusest, mis näitab, kuidas tervendada nii sisemist kui välist ökosüsteemi; mõistmine, kuidas killustatust ja antagonismi on võimalik tervendada; transpersonaalse psühholoogia õpetamine, et tervendada killustatust ja antagonismi, traditsiooniliste meetodite rakendamine, et tervenemiseni jõuda – ehkki  siin võiks loetleda veel palju muud.

ITA on viimastel aastatel pööranud tähelepanu huvi suurendamisele transpersonaalse hariduse ja koolituse vastu väljaspool Euroopat ja Põhja-Ameerikat. Selle saavutamiseks tuleb integreerida eri mandritel kasutatavad traditsioonilised praktikad mudelitega, mis on siiani välja töötatud. Selles ümarlauas arutavad eri riike esindavad ITA liikmed vaimse ja transpersonaalse hariduse olukorda oma traditsioonis.