Karina Bertolotto

Psühholoog, professor

Esitlus: Ümarlaud koos Irene Santiago ja Maria Rossi Sideriga

Pealkiri: Naine transpersonaalses kogukonnas

Sisu kokkuvõte: Selles ümarlauas jagame oma individuaalseid ja kollektiivseid arusaamu selles osas, mis puudutab meie visiooni ja eesmärki suurendada naiste osalust ja nii jumaliku kui igapäevase naiselikkuse esile tõusu transpersonaalses kogukonnas ja ühiskonnas laiemas plaanis. Me usume, et on oluline rõhutada naiste nappi esindatust transpersonaalses kogukonnas ning töötame selle nimel, et siin oleks ka naiste häältele kõlapinda.
Viime läbi kogemuslikke harjutusi ning kõiki osavõtjaid, nii mehi kui naisi, kutsutakse välja tooma ja väljendama oma ainulaadset tunnetust naiselikkusesest ja seda, kuidas nad tunnevad inspiratsiooni aitamaks kaasa meie kollektiivse eesmärgi saavutamisele.
Selle ruumi eesmärk on pöörata sisemine teadlikkus iseendi kui meeste ja naiste suunas, luua kogemuse kaudu ühendus nii jumaliku kui igapäevase naiselikkusega ning jagada ja avastada, kuidas meie indiviididena ja rühmana saaksime oma ideede põhjal tegutseda, seda nii transpersonaalses liikumises kui ka ühiskonnas.
Me soovime, et selleks saaks pidev liikumine transpersonaalses kogukonnas, mis ennast ise määratleb ja areneb vastavalt sellele ainulaadsele missioonile ja eesmärgile, mille on ühiselt seadnud need, kes on selle endale südameasjaks võtnud.

Riik: Hispaania