Karina Minda

Psühholoog ja psühhoterapeut

Esitlus: Töötuba koos Raluca Rotaruga

Pealkiri: Minu keha, minu Maa

Sisu kokkuvõte: Inimesed elavad üha suuremas eraldatuses oma nii oma Minast kui ka Maa biosfäärist. See eraldatus viib võõrandumisena ja peegeldub selles, kuidas me oma keha ja emotsioone kohtleme – see omakorda mõjutab aga seda, kuidas me kohtleme oma laiendatud keha ehk Maad. Praeguses olukorras on vaja oma väärtused ja eluviis vastutustundlikult ümber hinnata, seda nii iseenda füüsilise ja vaimse tervise nimel kui ka kogu planeedi tervise pärast.

Me usume, et transformatsiooni võtmeks on kogemus ühendusest. Selles töötoas loome kogemusi, milles saad tunda, et oled osake kollektiivsest olendist, emakesest Maast, ja tajud ühendatust kogu oma olemusega. Meil on emakese Maa ees vastutus, me oleme tema käed ja jalad, me oleme tema hääl. Kui võtame vastutuse oma keha ja tervise eest, hoolitseme ka emakese Maa eest ja loome kollektiivse sisemise ökoloogia vundamendi. See on tagasipöördumine õige suhte juurde oma kehaga, oma olemusega, Maaga ja teiste inimestega.

Me oleme jumalikud olendid, kellel on maine/inimlik kogemus. Oma kehasse tulemine ja ühendus maaga on tööriistad, mille abil ehitada üles jätkusuutlik elu meie planeedil. Koos suudame luua avardavaid ja teadlikke kogemusi, väljendada ennast väljaspool oma keha piire ja kohtuda üksteisega oma olemuse tõelises valguses.

Riik: Rumeenia