Maria Rossi Sideri

Psühholoog, psühhoterapeut ja pedagoog

Esitlus 1: Ümarlaud koos Galen Fous ja Regina U. Hessiga

Pealkiri: Inimese seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise intiimsuse põimimine transpersonaalsesse raamistikku

Sisu kokkuvõte: Alustame suure põnevusega algatusega, mille eesmärgiks on põimida transpersonaalsesse hariduslikku ja terapeutilisse võrgustikku inimese seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise intiimsuse avarad somaatilised, hingelised, ürgsed, vaimsed ja ökoloogilised dimensioonid, mis pärinevad põlvkondade ja kultuuride ülesest ning traumale orienteeritud süva-ökoloogilisest perspektiivist.

Räägime sellel paneelarutelul, kuidas seksuaalsus ja intiimsus on inimkogemuse lahutamatud osad, mis peavad endale transpersonaalse psühholoogia vallas veel ametliku koha leidma.

Meie kavatsus on seda muuta. Alustuseks toome välja vaateid, tendentse, praktikaid ja probleeme, mis tulenevad meie enda transpersonaalsest kogemusest töös klientidega, kes püüavad toime tulla oma seksuaalsuse keerukuse ja väljakutsetega. Meie fookuseks on intiimsuse mitmedimensioonilise lähenemise integreerimine selle kõige laiemas tähenduses – see tähendab, et oleme maailmas ja maailmaga kui harmoonia ja terviklikkuse armastajad.

Loodame, et suudame konverentsil selle visiooni liikuma panna ja kutsume ka teisi üles arutlema, kuidas kasutada ja laiendada transpersonaalset seksuaalsust ja mitmedimensioonilist intiimsust kui osa tulevasest transpersonaalsest teooriast, haridusest ja praktikatest. Algatuse elluviimiseks ja arutelu põhjal tegutsemiseks korraldame ka protsessipõhise töötoa, mille eesmärgiks on luua interdistsiplinaarne transpersonaalse seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise kehastunud intiimsuse võrgustik kõigile asjast huvitatud ja sarnaselt meelestatud kolleegidele.

Esitlus 2: Töötuba koos Galen Fous ja Regina U. Hessiga

Pealkiri: Interdistsiplinaarse transpersonaalse seksuaalsuse mitmedimensioonilise intiimsuse võrgustiku loomine. Koosloomingus sündinud avatud välja protsess.

Sisu kokkuvõte: Kutsume asjast huvitatud ja sarnaste arusaamadega kolleege eri valdkondadest selles töötoas looma interdistsiplinaarse transpersonaalse seksuaalsuse mitmedimensioonilist intiimsuse võrgustikku, kasutades selleks koosloomises sündinud mitmemodaalset avatud välja protsessi. Loodame sellel konverentsil panna elama visiooni ning kutsuda teisi arutlema, kuidas transpersonaalset seksuaalsust ja mitmedimensioonilist intiimsust tulevikus transpersonaalses teoorias, hariduses ja praktikates integreeritult rakendada. Kasutades erinevaid kehalisi meetodeid, nagu liikumine, juhitud nägemus, sensuaalsus ning loominguline ja sümboolne väljendus, uurime esmalt osaliste kavatsusi ja huvisid. Teise sammuna töötame konstellatsioonidega ja kehaskulptuuridega, et liikuda sügavamale grupi kollektiivsesse tundmatusse ja alateadlikusse tarkusesse, leidmaks selle laia teema peamised ideed ja panna paika tasandid, millega tegeleda. Kolmandaks tõlgendame leitu tegudesse, seda huvide ja prioriteetide alusel. Kõik sellest teemast huvitatud kolleegid või selle interdistsiplinaarse valdkonna spetsialistid on oodatud võrgustiku loomise avatud välja protsessi ja tegevuste kavandamisega liituma. Töötoale eelnev paneel annab võimaluse laia ringi aruteluks ning arutelu põhjal tegevuste kavandamiseks, luues töötoa tulemusel selleks võrgustiku.

Esitlus 3: Ümarlaud koos Irene Santiago ja Karina Bertolottoga

Pealkiri: Naine transpersonaalses kogukonnas

Sisu kokkuvõte: Selles ümarlauas jagame oma individuaalseid ja kollektiivseid arusaamu selles osas, mis puudutab meie visiooni ja eesmärki suurendada naiste osalust ja nii jumaliku kui igapäevase naiselikkuse esile tõusu transpersonaalses kogukonnas ja ühiskonnas laiemas plaanis. Me usume, et on oluline rõhutada naiste nappi esindatust transpersonaalses kogukonnas ning töötame selle nimel, et siin oleks ka naiste häältele kõlapinda.

Viime läbi kogemuslikke harjutusi ning kõiki osavõtjaid, nii mehi kui naisi, kutsutakse välja tooma ja väljendama oma ainulaadset tunnetust naiselikkusesest ja seda, kuidas nad tunnevad inspiratsiooni aitamaks kaasa meie kollektiivse eesmärgi saavutamisele.

Selle ruumi eesmärk on pöörata sisemine teadlikkus iseendi kui meeste ja naiste suunas, luua kogemuse kaudu ühendus nii jumaliku kui igapäevase naiselikkusega ning jagada ja avastada, kuidas meie indiviididena ja rühmana saaksime oma ideede põhjal tegutseda, seda nii transpersonaalses liikumises kui ka ühiskonnas.

Me soovime, et selleks saaks pidev liikumine transpersonaalses kogukonnas, mis ennast ise määratleb ja areneb vastavalt sellele ainulaadsele missioonile ja eesmärgile, mille on ühiselt seadnud need, kes on selle endale südameasjaks võtnud.

Elulugu: Maria R. Sideri, M.Sc., M.A.
Maria Rossi Sideri is a psychologist and certified transpersonal psychotherapist. She has been trained in transcultural mental health, dance movement therapy, psychosomatic therapy, bioenergetics, family and systemic constellations, holistic and feminine sexuality. Co-founder and president of the Association of Transpersonal Somatic Psychology “PsiqueSoma”, creator and leader of a four year training course in “Transpersonal Psychotherapy through Dance, Movement and Creativity” offered by the association. Since 2009 she works as a psychotherapist in private practice and leads holistic wellness workshops and retreats, based on body-mind-spirit integration and creativity.
http://www.psiquesoma.com
http://www.danzaterapia.org
mariarossisideri@gmail.com

Riik: Hispaania