Milica Zegarac

Sõltumatu teadlane

Esitlus: Loeng

Pealkiri: Transpersonaalsed emotsioonid

Sisu kokkuvõte: Emotsioonid on alati olnud vastuoluline teema. Minu käsitluse kohaselt hõlmab termin „transpersonaalne emotsioon“ ka afektiivseid seisundeid, mis ulatuvad egost kaugemale. Ehkki seda terminit on varem kasutatud, viitab see siin peamiselt positiivsetele, arengu seisukohalt suurema tähtsusega emotsioonidele, mis oma ülimas vormis muutuvad vooruslikeks iseloomujoonteks. Niisiis, kui pidevalt kogeda (st seisund) või väljendada (iseloomujoon) afektiivseid seisundeid, nagu kaastunne, tänu, andestus, inspiratsioon, ülevus, rõõm, aukartus, alandlikkus jms, siis on see seotud mitteduaalsusega. Mitteduaalseid seisundeid, mis on ka eeldatavalt paljude meditatsioonide lõppeesmärk või lihtsalt igapäevane ideaalne eksistents maailmas, on põhjalikult kirjeldatud juba kaua aega tagasi ning neid leidus iidsetes traditsioonides ja müstilises kirjanduses. Tajulis-meelelist väljendust ja kognitiivne-hinnangulist teadlikkust transpersonaalsetest emotsioonidest kirjeldatakse sageli kui nende mitteduaalsete seisunditega kaasnevaid, neile eelnevaid või neist tulenevaid.  Sellistel transpersonaalsetel seisunditel on oma teoreetilised alused kõigis kolmes peamises transpersonaalse psühholoogia valdkonnas – teadvuse avardumine, tervenemine ja transformatsioon – ning need võivad seega aidata kaasa vastupidavama mentaalse ökoloogia väljakujunemisele.

Riik: Serbia