Programm

Konverents algab 22. septembril 2021 kell 14.30 ja lõpeb 26. septembril kell 13.00.

Konverentsi check-in laua juures on meil osalejate koroonatestimine (5 eurot test) süljeproovi baasil. Vabandame ebamugavuse pärast ja palume mõistvast suhtumist!

Programmi prindiversioon on siin, mis on paraku ajanappusel ingliskeelne. Eestikeelne tõlge saadaval konverentsibrosüüris ja allpool vajutades iga päeva nupukesele. 

Kogu programm tõlgitakse eesti ja vene keelde (sünkroon- ja järeltõlge).

Need kes on Zoomis palun küsige linki kadri(at)teadlikmina.ee ja biechon(at)msn.com. Üks meist vastab. Zoomi linki ei jagata automaatselt kõigile. 

 

Esmaspäev, 20. september (õhtu) ja teispäev, 21. september

 

Esmaspäev 18h00-21h00

Teisipäev 9h00-21h00

Holotroopse hingamise töötuba, KATI WORTELKAMP ja LYUDMILA SCORTESCU, saal Tammsaare

 

 

1. päev –  kolmapäev, 22. september (pärastlõuna) 

Alates 14h30

Vastuvõtt ja registreerumine

16h-18h

Organisatsiooni EUROTAS üldkogu, peasaal

18h30-19h00

Avatseremoonia, peasaal

19h00-20h30

Õhtusöök (vaba aeg)

20h30-22h00

Film “ALREADY FREE” (Juba vaba), mida tutvustab ALEXANDER EMMERICH (Saksamaa), dokumentaali meeskonna liige. Rohkem infot filmi kohta leiad siit.

peasaal

2. päev –  neljapäev, 23. september, HARIDUS

7h00 – 8h00

Hommikumeditatsioon: TOOMAS KORDEMETS “OSHO tšakrate hingamismeditatsioon”, saal Panso

7h30 – 9h00

Hommikusöök

9h00 – 9h20

Päeva sissejuhatus, peasaal

9h20 – 10h00

Loeng: PIER LUIGI LATTUADA “Trans-kognitsioon: integraalne mõtlemine, järgmine režiim, teine tähelepanu”, peasaal

10h00 -10h40

Loeng: BERNADETTE BLIN “Suur pedagoogika“, transpersonaalse hariduse mudel”, peasaal

10h40 – 11h20

Loeng: ELIAS CAPRILES “Sisemise ökoloogia taastamine kui välise ökosüsteemi tervendamise alus ning transpersonaalse hariduse funktsioon selles protsessis”, peasaal

11h20 – 11h50

Paus

11h50 – 13h00

Ümarlaud: peasaal

BERNADETTE BLIN “Mida ma tahan ja mida ma tegelikult maailma heaks teen”

INGRIDA INDANE “Esimesed sammud transpersonaalse hariduse suunas”

JURE BIECHONSKI “Transpersonaalne haridus”

13h00 – 14h30

Lõuna (vaba aeg)

14h30 – 15h30

Loeng: ORLIN BAEV “Ehtne psühhoteraapia ja emotsionaalne pandeemia”, peasaal

15h30 – 16h10

Loeng: CHARLIE MORENO-ROMERO “Demokraatlik haridus?”, peasaal

16h10 – 16h 30

Paus

16h30 – 17h45

1) Töötuba: PIER LUIGI LATTUADA “Trans-õpe: õpetus olevikust, siin ja praegu olemisest ja kõigest ümbritsevast. Šamanismist enesemeisterlikkuse saavutamiseni, identifitseerimisest eneserealisatsioonina, haridusest trans-õppeni.”, peasaal

2) Ümarlaud: KARINA BERTOLOTTO, IRENE SANTIAGO, MARIA R. SIDERI “Naine transpersonaalses kogukonnas”,  saal Peterson II

3) Töötuba: STÉPHANIE LARRUE “Tervendavad transseisundid ja terapeutiline kohalolek”, saal Panso 

17h45 – 19h00

1) Ümarlaud: GALEN FOUSREGINA U. HESS and MARIA R. SIDERI “Inimese seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise intiimsuse põimimine transpersonaalsesse raamistikku”, peasaal

2) Töötuba: ALAIN MULLENEX “Koge transpersonaalset teraapilist teatrit (TTT)”, saal Peterson II

3) Töötuba: ANDREA S. MOLINARI “Tunneta välja!”, saal Panso

19h00 – 20h30

Õhtusöök (vaba aeg)

20h30 – 23h00

Film “THE WISDOM OF TRAUMA” (Trauma tarkus)

Kas meie kõige sügavam valu võib olla ukseks tervenemise juurde?

Koos DR. GABOR MATÉga

Rohkem infot filmi kohta leiad siit, peasaal

3. päev –  reede, 24. september, HARIDUS

7h00 – 8h00

Hommikumeditatsioon: ELENA POM “Veedalik meditatsioon”, saal Panso 

7h30 – 9h00

Hommikusöök

9h00 – 9h20

Päeva sissejuhatus, peasaal

9h20 – 10h00

Loeng: IRENE SANTIAGO “Transpersonaalne kollektiivne nägemus traumast: uus lähenemine trauma käsitlusele”, peasaal

10h00 -10h40

Loeng: ALESSANDRA BRUNELLI “Inimolend kui valguse kiirgaja, kes põhineb armastuse printsiibil”, peasaal

10h40 – 11h20

Loeng: LORELEI NASSAR “Neurotehnoloogia kui edasimineku tee transpersonaalse psühholoogia vallas “, peasaal

11h20 – 11h50

Paus

11h50 – 13h00

Ümarlaud: 

ITA (International Transpersonal Association, Rahvusvaheline Transpersonaalne Ühing)

“Sisenemine tervenemine ja väline ökoloogia transpersonaalse hariduse kaudu: multikultuursed vaatenurgad”

ITA direktorite nõukogu esindajad: Zana Marovic, PhD, Lõuna-Aafruka, ITA president; Kiran Kumar Salagame, PhD, India, asepresident; Regina U. Hess, Holland, sekretär; Jeremy Caifang Zhu, PhD, asesekretär, Hiina; Virgina Gawel, MA, Argentina; Elias Capriles, PhD, Hispaania/Venetsueela; Maria Chris Barros, PhD Cand., Brasiilia

peasaal, veebiülekanne

13h00 – 14h30

Lõuna (vaba aeg)

14h30 – 15h30

Loeng: HELENA DALY “Unenäod, nägemused ja kohtumised surivoodil: psühholoogiline ja spirituaalne väärtus, mis kaasneb töötamisel nähtuslike kogemustega elu lõpus”, peasaal

15h30 – 16h10

Loeng: MARIA ISLAS “Kosmilisest visioonist kosmilise eluni”, peasaal, veebiülekanne

16h10 – 16h30

Paus

16h30 – 17h45

1) Töötuba: EDTR “Kõrgem transpersonaalne haridus, teadustöö ja selle avaldamine. Üleskutse tulevatele põlvedele ja neile, kes on südames noored.”

EUROTAS-e transpersonaalsete uuringute osakonna (EDTR) algatus

Regina U. Hess, PhD, Holland, EDTR-i asutajaliige ja esinaine, Eurotase sekretär
Pier-Luigi Lattuada, PhD, Itaalia, EDTR-i põhiliige, Eurotase president
Lindy McMullin, PhD, Kreeka, EDTR-i asutajaliige, Eurotase uudiskirja toimetaja

peasaal

2) Töötuba: JAUME MESTRES ja MAGDA SOLÉ “Etnoteraapia: transpersonaalse hariduse juured. Multietniliste ja multikultuursete praktiliste teadmiste ja tervendamisrituaalide kasutusviisid.”, saal Peterson II

3) Töötuba: FERRUCIO NESSI “Rakenduslik nõustamine. Biotransenergeetika ja hüpnoosi võrdlus”, saal Panso

4) Töötuba: RITA ZALITE “My Way”, saal Adson

17h45 – 19h00

1) Töötuba: MEELI LAANE “Lein avab ukse elu juurde”, peasaal

2) Töötuba: ANDREI POPOV “Psühhoteraapia on lihtne – kuidas saada psühhoterapeudiks transpersonaalsel tasandil”, saal Peterson II

3) Töötuba: LINDY MCMULLIN “Töötame oma sõnade kohaselt: teekond transpersonaalse hariduseni”, saal Panso

19h00 – 20h30

Õhtusöök (vaba aeg)

20h00 – 22h00

Medicine Circle Constellation of Qualities  (Meditsiiniteemaline arutelu)

Läbiviijad: EUROTAS-e juhatus

peasaal

4. päev –  laupäev, 25. september, SISEMINE ÖKOLOOGIA   

7h00 – 8h00

Hommikumeditatsioon: TOOMAS KORDEMETS “OSHO tšakrate hingamismeditatsioon”, saal Panso

7h30 – 9h00

Hommikusöök

9h00 – 9h20

Päeva sissejuhatus, peasaal

9h20 – 10h00

Loeng: HARRIS FRIEDMAN “Transpersonaalse psühholoogia teadus: juhtides peavoolu psühholoogiat”, peasaal, veebiülekanne

10h00 -10h40

Loeng: GALEN FOUS “Seksuaalse integratsiooni teraapia”, peasaal

10h40 – 11h20

Loeng: VLADISLAV MATRENITSKY “Vähk kui spirituaalne kriis: tähendus transpersonaalse psühho-onkoloogia seisukohast”, peasaal

11h20 – 11h50

Paus

11h50 – 12h30

1) Loeng: SERGE BEDDINGTON-BEHRENS “Hinge andmise poliitikast”, peasaal

2) Loeng: MILICA ZEGARAC “Transpersonaalsed emotsioonid”, saal Peterson II

12h30 – 14h00

Lõuna (vaba aeg)

14h00 – 16h10

Töötuba: YAKIR ELAYAM, “Platsenta kui fantoomelund”, peasaal

14h00 – 15h15

1) Töötuba: ANDREA S. MOLINARI ja SARA GAMBELLI “Emakese Maa valvurite tervendavad praktikad”, saal Peterson II

2) Töötuba: KARINA MINDA ja RALUCA ROTARU “Minu keha, minu Maa”, saal Panso

3) Töötuba: RAINER PERVÖLTZ “Neurootiline terapeut”, saal Adson

15h30 – 16h10

1) Loeng: ZANA MAROVIC “TransSomaatilise heaolu ja kehastunud spirituaalsuse tutvustus”, saal Peterson II, veebiülekanne

2) Loeng: MEELI LAANE “Minu tunded on minu omad. Vastutuse võtmine oma emotsioonide eest – suurim transformatsioon ühiskonnas.”, saal Panso

16h10 – 16h30

Paus

16h30 – 17h45

1) Töötuba: JAANA SAAR “Keha-trauma teraapia kogemus”, peasaal

2) Töötuba: VALENTINA LATTUADA “Tööriistad eneseteostuseks Suurtel Unistustel Surfamisega – manifesteerimise ja integraalse transpersonaalse näitlemise teadus ja kunst”, saal Peterson II

3) Töötuba: TOOMAS KORDEMETS “Sinu loomise lugu”, saal Panso

4) Töötuba: STEVEN SCHMITZ “Šamanistliku rännaku ring: iidse šamanistliku rännaku vaimse praktika kasutamine tänapäevase elu parandamiseks”, saal Adson, veebiülekanne

17h45 – 19h15

Ümarlaud: ALEF TRUST

Ümarlaua osalejad on Alef Trust teaduskonna personaliliikmed

peasaal, veebiülekanne

19h15 – 20h30

Õhtusöök (vaba aeg)

20h30 – 23h00

SOUL OF EUROPE (iga osalejariigi esindaja(te) muusikalis-kunstiline etteaste)

5. päev –  pühapäev, 26. september, SISEMINE ÖKOLOOGIA 

7h00 – 8h00

Hommikumeditatsioon: ELENA POM “Veedalik meditatsioon”, saal Panso 

7h30 – 9h00

Hommikusöök

9h00 – 9h20

Päeva sissejuhatus, peasaal

9h20 – 10h30

Töötuba: REGINA U. HESSGALEN FOUSMARIA R. SIDERI “Interdistsiplinaarse transpersonaalse seksuaalsuse mitmedimensioonilise intiimsuse võrgustiku loomine. Koosloomingus sündinud avatud välja protsess”, peasaal

10h30 -11h40

1) Loeng: SARA GAMBELLI and ANDREA S. MOLINARI “Brasiilia spirituaalsusest biotransenergeetikani”, peasaal

2) Loeng: GIOVANNA CALABRESE “Transpersonaalne muutub sotsiaalseks”, saal Peterson II, veebiülekanne

3) Loeng: TINA LINDHARD “Uuest uuringust Arka Dhyana (intuitiivse meditatsiooni) meetodi kohta”, saal Panso, veebiülekanne

11h10 – 11h50

Loeng: SVEN DOEHNER “Transpersonaalse psühholoogia šamanistlikud alused”, peasaal, veebiülekanne

11h50 – 12h00

Paus

12h00 – 13h00

Konverentsi aruanne  ja lõputseremoonia