Regina U. Hess

Kliiniline psühholoog, integratiivne gestalt ja transpersonaalne psühhoterapeut. Tegeleb erinevate uurimustöödega psühholoogia valdkonnas.

Esitluse tüüp 1: Ümarlaud koos Galen Fous ja Maria R. Sideriga

Pealkiri: Inimese seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise intiimsuse põimimine transpersonaalsesse raamistikku 

Sisu kokkuvõte: Alustame suure põnevusega algatusega, mille eesmärgiks on põimida transpersonaalsesse hariduslikku ja terapeutilisse võrgustikku inimese seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise intiimsuse avarad somaatilised, hingelised, ürgsed, vaimsed ja ökoloogilised dimensioonid, mis pärinevad põlvkondade ja kultuuride ülesest ning traumale orienteeritud süva-ökoloogilisest perspektiivist.

Räägime sellel paneelarutelul, kuidas seksuaalsus ja intiimsus on inimkogemuse lahutamatud osad, mis peavad endale transpersonaalse psühholoogia vallas veel ametliku koha leidma.

Meie kavatsus on seda muuta. Alustuseks toome välja vaateid, tendentse, praktikaid ja probleeme, mis tulenevad meie enda transpersonaalsest kogemusest töös klientidega, kes püüavad toime tulla oma seksuaalsuse keerukuse ja väljakutsetega. Meie fookuseks on intiimsuse mitmedimensioonilise lähenemise integreerimine selle kõige laiemas tähenduses – see tähendab, et oleme maailmas ja maailmaga kui harmoonia ja terviklikkuse armastajad.

Loodame, et suudame konverentsil selle visiooni liikuma panna ja kutsume ka teisi üles arutlema, kuidas kasutada ja laiendada transpersonaalset seksuaalsust ja mitmedimensioonilist intiimsust kui osa tulevasest transpersonaalsest teooriast, haridusest ja praktikatest. Algatuse elluviimiseks ja arutelu põhjal tegutsemiseks korraldame ka protsessipõhise töötoa, mille eesmärgiks on luua interdistsiplinaarne transpersonaalse seksuaalsuse ja mitmedimensioonilise kehastunud intiimsuse võrgustik kõigile asjast huvitatud ja sarnaselt meelestatud kolleegidele.

Esitluse tüüp 2: Töötuba koos Galen Fous ja Maria R. Sideriga

Pealkiri: Interdistsiplinaarse transpersonaalse seksuaalsuse mitmedimensioonilise intiimsuse võrgustiku loomine. Koosloomingus sündinud avatud välja protsess.

Sisu kokkuvõte: Kutsume asjast huvitatud ja sarnaste arusaamadega kolleege eri valdkondadest selles töötoas looma interdistsiplinaarse transpersonaalse seksuaalsuse mitmedimensioonilist intiimsuse võrgustikku, kasutades selleks koosloomises sündinud mitmemodaalset avatud välja protsessi. Loodame sellel konverentsil panna elama visiooni ning kutsuda teisi arutlema, kuidas transpersonaalset seksuaalsust ja mitmedimensioonilist intiimsust tulevikus transpersonaalses teoorias, hariduses ja praktikates integreeritult rakendada. Kasutades erinevaid kehalisi meetodeid, nagu liikumine, juhitud nägemus, sensuaalsus ning loominguline ja sümboolne väljendus, uurime esmalt osaliste kavatsusi ja huvisid. Teise sammuna töötame konstellatsioonidega ja kehaskulptuuridega, et liikuda sügavamale grupi kollektiivsesse tundmatusse ja alateadlikusse tarkusesse, leidmaks selle laia teema peamised ideed ja panna paika tasandid, millega tegeleda. Kolmandaks tõlgendame leitu tegudesse, seda huvide ja prioriteetide alusel. Kõik sellest teemast huvitatud kolleegid või selle interdistsiplinaarse valdkonna spetsialistid on oodatud võrgustiku loomise avatud välja protsessi ja tegevuste kavandamisega liituma. Töötoale eelnev paneel annab võimaluse laia ringi aruteluks ning arutelu põhjal tegevuste kavandamiseks, luues töötoa tulemusel selleks võrgustiku. 

www.drreginahess.com, https://independent.academia.edu/DrReginaUHess, meil: dr.reginahess@gmail.com

Riik: Holland