Sara Gambelli

Transpersonaalne psühhoterapeut

Esitlus 1: Töötuba koos Andrea S. Molinariga

Pealkiri: Emakese Maa valvurite tervendavad praktikad

Sisu kokkuvõte: Selles töötoas loome kaitstud tseremoniaalse ruumi, välja, mis on emakese Maaga ühenduses. Ühise ringi väe läbi, sõnade juhendamisel, muusika vibratsioonis ja erinevate šamanistlike traditsioonide loitsude abil palvetame koos ja tähistame oma hinge missiooni sellel planeedil.
Töötoa eesmärgiks on luua kogukonnatunne, mõista sügaval tasandil, et oleme osa suurest Maa laste perekonnast, ja saada teadlikuks oma rollist selles inimkonna teadvuse nihkes.

Töötoas kasutatakse harmoonilisse vibreerivasse seisundisse jõudmiseks transpersonaalseid psühho-kehalisi praktikaid, mis aitavad meie teadlikkusel mõtetest, emotsioonidest ja tajudest kõrgemale ulatuda, et saaksime saavutada voolava kohaloleku seisundi.

Loome rituaalsete praktikate kaudu ühendava silla vaimse maailmaga, toome Emale ohvrianni, palvetame ja väljendame oma eesmärki tervendada nii ennast, oma perekonda ja kõiki oma vendi ja õdesid, ehk emakese Maa valvureid.

Esitlus 2: Loeng koos Andrea S. Molinariga

Pealkiri: Brasiilia spirituaalsusest biotransenergeetikani

Sisu kokkuvõte: Brasiilia on muusika ja värvide maa, kus kohtuvad ja segunevad kultuurid ja kultused, mis on sünkretismi käigus liitunud – see tähendab, et spirituaalne tasand on inimeste igapäevaelu lahutamatu osa, vägagi elus ja olemas. See on võimas ja tuntav vaimne tasand, mis on inimeste tavaellu põimunud.

Küsisime endilt, kuidas mõjutab see inimeste visiooni ja heaolu seoses Emakese Maaga, seoses sellega, kuidas inimesed maailma näevad.

Leidsime vastuse biotransenergeetikas, transpersonaalses metamudelis, mis aitab meil mõista ja olla teadlik, et saaksime kogeda vaimsust ja integreerida selle oma igapäevasesse ellu ning joonduda transkultuurilise lähenemise abil oma elu missiooniga.

Biotransenergeetika kasutab Afro-Brasiilia šamanistliku traditsiooni arhetüüpe ja mõningaid selle rituaale ja praktikaid, et saada kogemust ja jõuda kõrgemale teadvusele tasandile, ent rakendab samas postkonventsionaalset mõtlemist, see tähendab, vabastades ennast kultuurilisest ja kultuuriga seonduvast loogikast, et jõuda trans-õppimiseni, „läbi õppimiseni“.

Läbi biotransenergeetika kaartide uurime transpersonaalseid seoseid, mis ilmnevad Brasiilias toimuvates rituaalides, festivalidel ja mõnede vaimsete traditsioonide vaimses töös.

Riik: Itaalia