Vladislav Matrenitsky

Meditsiinidoktor, psühhoterapeut

Esitlus: Loeng

Pealkiri: Vähk kui spirituaalne kriis: tähendus transpersonaalse psühho-onkoloogia seisukohast

Sisu kokkuvõte: Üha enam teadusuuringuid näitavad, et biopsühhosotsiaalne ja vaimne lähenemine on abiks vähi, nagu mistahes kroonilise haiguse tekke põhjuste otsimisel. Selle mudeli vaimne dimensioon rõhutab transtsendentsuse tähtsust, elu mõtet ja eesmärki ning transpersonaalseid seoseid. Kui vaimse tasandi häired kahe silma vahele jäetakse, aitavad need sarnaselt psühhosotsiaalse tasandi häiretele (st. spetsiifiline psühhosomaatiline C-tüüpi isik, lahendamata psüühilised traumad ja sisekonfliktid) tekitada kroonilist psühholoogilist stressi, mis laieneb kehasse ja muutub füüsiliseks. See surub maha immuunsüsteemi ja muud süsteemid, mis keha vähi eest kaitsevad. Kui kõigi kolme tasandi häired koos esinevad ja kaua aega püsivad, siis võib inimene sattuda lootusetusse, abitusse, masendunud ja elu eitavasse seisundisse, mida autor kirjeldab kui psühho-spirituaalset kriisi.

Kui patsient saab teadlikuks oma haigusega seonduvatest psühholoogilistest probleemidest, otsib psühhoterapeudi abi, vabaneb psüühilistest traumadest ja konfliktidest, hakkab ennast tundma õppima ja/või teeb läbi sügava vaimse transformatsiooni, siis on tal suur võimalus saavutada post-traumaatiline kasv, mis lubab aktiveerida keha loomulikud tervendavad ressursid. Selle eesmärgi saavutamiseks võib kaaluda ka ketamiini toel läbiviidavat psühhedeelilist teraapiat.

Riik: Ukraina